Nieuws

 • ALV 15 oktober 2021 -Iedereen uitgenodigd op locatie, livestream vervalt

  20/09/2021

  Iedereen uitgenodigd op locatie, livestream vervalt

  Een paar weken geleden hebben we je uitgenodigd voor de ALV op 15 oktober 2021. Destijds mochten we nog niet alle leden fysiek ontvangen op de locatie in verband met de coronamaatregelen. Door de versoepelingen kunnen er nu meer mensen fysiek aanwezig zijn.

  Daarom hebben we besloten dat iedereen is uitgenodigd in de Kasteelboerderij van het Nederlands Openlucht Museum. De livestream vervalt hierdoor.

  Aanmelden

  Meld je vóór donderdag 30 september aan via de website. Alle RvA leden die zich al hebben aangemeld hoeven dat niet nogmaals te doen. Heb je je aangemeld voor de livestream dan vragen we je om je opnieuw aan te melden als je naar de locatie wil komen. 

  Coronamaatregelen

  Het gebruik van het ‘Corona toegangsbewijs’ is verplicht. De entreemedewerkers van het Openluchtmuseum controleren de gasten bij aankomst op het bezit van een QR-code. Deze code moet 1 van de volgende 3 bewijzen tonen:

  • Vaccinatiebewijs: Volledige coronavaccinatie van minimaal 14 dagen oud, met een vaccin dat door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) is goedgekeurd;
  • Herstelbewijs: Bewijs van herstel van het coronavirus, minder dan 6 maanden oud;
  • Testbewijs: Een negatieve testuitslag, niet ouder dan 40 uur voor de (eindtijd van de) bijeenkomst.

  Voor het aanmaken van de app en instructie voor het printen van een papieren bewijs (wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een smartphone) kijk op coronacheck.nl.

  Programma

  • Ontvangst vanaf: 09.15 uur
  • Aanvang vergadering: 10.00 uur
  • Einde vergadering en lunch: 13.00 uur

  Agenda

  1. Openingsrede door voorzitter Cor Verbogt
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuren verslag algemene vergadering 9 oktober 2020
  4. Bestuursaangelegenheden
  5. Jaarverslag 2020 door secretaris
  6. Behandeling van de Jaarrekening 2020 door Mike Pennock penningmeester
  7. Verslag van de ’Kascommissie 2020’
  8. Bespreken ‘Begroting 2021’ door de Penningmeester Mike Pennock
  9. Benoeming leden kascommissie 2021

  Bestuursaangelegenheden

  Bestuursverkiezing
  Reglementair aftredend is het hoofdbestuurslid Mike Pennock. Mike heeft zich verkiesbaar gesteld voor een volgende periode.

  Voorstel hoofdbestuur
  Het hoofdbestuur stelt de RvA voor om Mike Pennock, als hoofdbestuurslid te herbenoemen.

  1. Ontwikkelingen BVPP (spreker Cor Verbogt)
  2. Ontwikkelingen PostNL (spreker Paul Siemelink)
  3. Behandelen van de ingediende voorstellen
  4. Algemene Vergadering 2022. Het hoofdbestuur stelt de RvA voor de Algemene Vergadering te houden op vrijdag 8 April 2022
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  Praktische informatie

  Het adres van het Openluchtmuseum is:
  Hoeferlaan 4
  6816 SG Arnhem

  De gemaakte reiskosten worden op basis van onze reiskostenregeling vergoed.

  Tot ziens bij onze Algemene Ledenvergadering!

  Bestuur BVPP