Nieuws

 • Leden stemmen in met de nieuwe cao FedEx

  24/07/2020
  TNT / FedEx

  Zoals jullie waarschijnlijk inmiddels hebben vernomen is de nieuwe ondernemings-cao FedEx een feit. Jullie hebben met een ruime meerderheid van 94% ingestemd en ook de leden van de vakbonden FNV (84%) en CNV stemden met een grote meerderheid in.

  Leden stemmen in met de nieuwe cao FedEx 2019-2022
  Loonsverhoging van 9% in 3 jaar

  Met een overgrote meerderheid van 87% hebben FNV-leden ingestemd met het onderhandelingsresultaat FedEx. Dit betekent dat er een nieuwe cao is voor zowel de voormalig TNT-medewerkers als de FedEx-populatie.

  Afspraken op hoofdlijnen

  • Looptijd van de cao is 3 jaar: van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2022.
  • Je krijgt een loonsverhoging van 3 x 3% op: 1 januari 2020, 1 oktober 2020, 1 oktober 2021.
  • Eenmalige nabetaling van 3% procent over de periode 1-10-2019 / 31-12-2019 (TNT-ers).
  • Eindejaarsuitkering € 1.074 bruto met ingang van november 2021.
  • Overheveling pensioen TNT naar Pensioenfonds Vervoer.
  • Dienstjubileumuitkering bij 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar.
  • Vakbondscontributie met ingang van 2021 via de werkkostenregeling fiscaal voordelig verrekenen.
  • Oproeptermijn voor flexibele krachten blijft op 4 dagen.
  • Aanvulling bij ziekte: 2 x 100% + vervallen wachtdag.
  • Reiskostenregeling: € 0,19 per kilometer met een maximum van 40 kilometer enkele reis.

  2 jaar lang ingezet voor nieuwe cao
  Na een traject van bijna 2 jaar hebben we tijdens 5 ledenbijeenkomsten vorige week het akkoord toegelicht. Het duurde zo lang omdat we 2 arbeidsvoorwaardenpakketten en pensioen tot 1 cao moesten harmoniseren. Naast het harmoniseringstraject van cao en pensioen werd uiteraard ook gekeken naar de verbetering van arbeidsvoorwaarden.

  Hoe nu verder?
  Je ontvangt van je werkgever een arbeidsvoorwaardenvergelijking (oude en nieuwe cao) op individueel niveau. Wij hebben een hardheidsclausule laten opnemen in het onderhandelaarsakkoord:  ‘Indien door het afsluiten van de nieuwe cao een arbeidsvoorwaarde uit het verleden verdwijnt en dit voor een individuele werknemer een negatief gevolg heeft dat door partijen niet is voorzien, dan zullen partijen overleggen hoe om te gaan met (de consequenties van) het wegvallen van deze arbeidsvoorwaarde.’

  Tijdens de looptijd van de cao gaan we onderstaande thema’s bestuderen. Dit doen we ter voorbereiding op nieuwe afspraken in de volgende cao. Studies tijdens looptijd van deze cao:

  • Generatiepact, eerder stoppen met werken, zware beroepen e.d.
  • Herziening cao á la carte/Individueel keuzebudget
  • Flexibele schil (Flex-werkers)

  We blijven overleggen
  Na de vakanties gaan we samen met de werkgever in gesprek over mogelijke onvoorziene negatieve gevolgen voor jou en je collega’s. Ook gaat er weer gesproken worden over het sociaal plan dat eind dit jaar afloopt.

  Maak een collega lid
  De behaalde resultaten voor de nieuwe cao Fedex, geldt voor alle Fedex-ers. Dus niet alleen voor de leden. Om onderhandelingen te blijven doen is het belangrijk dat jullie collega’s ook lid worden van de BVPP (de eerste drie maanden gratis!). Die collega’s kunnen in de toekomst dan ook meepraten en meer invloed uitoefenen! Je kunt je collega’s sturen naar:

  ► Jouw collega inschrijven kan hier

  We bieden je hulp aan bij het werven van nieuwe leden. Laat het ons weten:

  secretariaat@bvpp.nl
  070-320 2904

  Paul Siemelink, Bestuurder BVPP
  Toon van Dun, Vice-voorzitter en Lid Hoofdbestuur BVPP