Nieuws

 • Veel voorstemmers principeakkoord cao postbezorgers

  20/03/2020
  PostNL Postbezorgers

  Nog niet eerder hebben zoveel leden van de BVPP voorgestemd, voor het principeakkoord voor de cao voor postbezorgers.

  Nadat we op 3 maart jullie al hebben gemeld dat BVPP en CNV een principeakkoord hebben bereikt over de cao voor postbezorgers, hebben we onze leden onder PostNL en het voormalige Sandd, die postbezorger zijn, elektronisch hun stem laten uitbrengen. 80% van de stemmers is vóór het bereikte akkoord. Belemmerd door het tumult rond het coronavirus hebben we de uitslag telefonisch besproken met de andere vakorganisaties. We hebben PostNL vandaag meegedeeld dat BVPP en CNV over zullen gaan tot het tekenen van de cao voor postbezorgers.

  De cao geldt voor twee jaar, tot en met 30 september 2021. In het eerste jaar wordt een salarisverhoging voor de postbezorgers gerealiseerd van 3,5% en in het tweede jaar 3%.

  “Gerard van Rijn, interim bestuurder BVPP zegt: in deze lastige economische tijden als gevolg van het virus hebben we toch een mooi akkoord bereikt. De postbezorgers kunnen hierover tevreden zijn.”

  De functiebeschrijving van Postbezorgers is geactualiseerd en wordt opgenomen als bijlage bij de cao. Daarnaast zijn er studieafspraken met PostNL gemaakt over de postbezorgersvergoeding, de reiskostenregeling, verlofsparen, sociale maatregelen, bedrijfskleding en technische wijzigingen ter verbetering van de tekst in de cao over eerder gemaakte afspraken.

  De postbezorgersvergoeding compenseert de kosten gemaakt voor de eigen fiets. PostNL werkt aan de Nieuwe Route van de Post fase 2 (NRP2). Het uitgangspunt is dat vergoeding gekoppeld wordt aan de te gebruiken vervoersmiddelen. De uitkomsten van deze gezamenlijke studie worden in de volgende cao vastgelegd.

  We willen dat de reiskostenvergoedingsregeling wordt opgenomen in de cao. Door de onduidelijkheid over NRP2 worden de twee bestaande regelingen nog toegepast tot NRP2 is geïmplementeerd. Tijdens de studie bespreken we met PostNL ook de mogelijkheden van een structurele reiskostenvergoeding.

  Afgesproken is dat de postbezorger een fleecevest via het budgetsysteem kan bestellen.

  We zullen de tekst van de nieuwe cao voor postbezorgers op deze site weer publiceren en dan kan ieder de afspraken in detail nalezen. Dit kan even duren omdat in deze tijden overleg wordt gepleegd per telefoon en dat betekent dat het fysiek ondertekenen van de nieuwe cao een uitdaging is.

  Corona virus
  We leven op dit moment in een bizarre tijd met ongekende maatregelen die iedereen raken. Scholieren en studenten helpen ouderen met de boodschappen. Iedereen houdt gepaste afstand. Veel economische activiteiten zijn stilgelegd. Medisch personeel werkt zeer hard om iedereen die getroffen is op een veilige manier te helpen. Er wordt gezamenlijk in de straten en op de balkons geapplaudisseerd voor het medische personeel. Het is mooi om te zien dat ondanks de omstandigheden de mensen verbroederen.

  Dat past bij het imago van de BVPP: wij vinden dat we door samenwerking verder komen! Kritisch zijn hoort er bij maar de dialoog houden we opgang.

  We doen een beroep op alle leden, vakgroepleden, medebestuurders, medezeggenschapsleden, iedereen om deze goede houding ook uit te stralen in de samenwerking tussen werknemers en werkgevers. Samen krijgen we het voor elkaar.

  Gerard van Rijn

  Paul Siemelink

  Het bestuur van de BVPP