Nieuws

 • CAO-traject ING

  21/02/2019
  @VICE

  De vakbonden hebben deze maand intensief gesproken over de nieuwe cao ING. Op verschillende thema’s zijn er stappen gezet in de onderhandelingen. Lees hier meer over de thema’s voor de nieuwe cao ING.

  Arbeidsgehandicapten

  De eerste conclusie is dat het best goed is geregeld zo lang je in dienst bent. Vanuit cao-afspraken in 2015 zijn er twee FTE fulltime beschikbaar voor begeleiding van de arbeidsgehandicapten binnen ING. Dit lijkt te werken en voldoende te zijn, zeker gerelateerd aan het aantal collega’s met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid uitkering. De vakbonden willen graag uitzoeken of er een oplossing is voor collega’s die tot 35% arbeidsongeschikt zijn en die bij einde dienstverband een inkomensterugval krijgen. Verder zijn de partijen het er over eens, dat ING sterk achterloopt in het bieden van een plaats voor mensen met een beperking. Om dit te verbeteren wordt er onderzocht wat nu de belemmeringen zijn hierin.

  Werkdruk en tijd

  Omdat tijd een belangrijk punt is voor alle medewerkers, is er afgesproken dat er rekening gehouden wordt met jouw persoonlijke omstandigheden, of het nu om mantelzorg gaat of het opnemen van de 60-= MVO-dag, of partnerverlof. Jouw leidinggevenden zullen rekening houden met jouw privésituatie zodat jij een goede werk- en privébalans hebt.

  Belonen en waarderen

  De cao-partijen hebben in de huidige cao afgesproken dat in de komende cao de koppeling tussen belonen en beoordelen zou komen te vervallen. Er bestaat echter nog discussie over de uitwerking van deze afspraak. Ook over de collectieve maatschappelijke uitkering is nog geen resultaat bereikt.

  Vakmanschap, inzetbaarheid en ontwikkeling

  De cao-partijen zijn het erover eens dat het belangrijk blijft om aan je inzetbaarheid, vakmanschap en ontwikkeling te werken. Dat geldt voor elke situatie, als er maar rekening gehouden wordt met jouw situatie. Om je daarbij te helpen is de wens van de vakbonden dat collega’s opgeleid worden tot coaches zodat zij jou kunnen helpen om goede keuzes te maken. Ook een persoonlijk ontwikkelingsbudget kan daarbij helpen. Om de uitvoering goed te borgen gaan de vakbonden met jou hierover in gesprek om na te gaan wat jij nodig hebt.

  Inkomensstijging

  Qua loon liggen de cao-partijen nog een eind uit elkaar. ING heeft een bod gedaan van 2,25% en staat hiermee nog te ver af van het voorstel van de vakbonden. Er zijn nog enkele overleggen nodig om een resultaat te bereiken.

  Deze week nog 2 onderhandelingen

  Voor deze week staan nog twee cao-onderhandelingen gepland en hopelijk zal dit voldoende zijn voor de partijen om tot acceptabele resultaten te houden.

  We houden je op de hoogte!