Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Missie en visie

Missie

De Bond van Post Personeel (BVPP) streeft ernaar dat álle betrokkenen, die voornamelijk werkzaam zijn in de post- en pakketten sector, hun werk kunnen doen met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en blijvend zicht houden op duurzame werkgelegenheid. 

Visie

De BVPP is van origine een vakorganisatie voor medewerkers binnen de postsector. Bij post denken we aan briefpost en pakketten. Om echter ook in de toekomst als vakbond bestaansrecht te behouden, zal de BVPP het aandachtsgebied moeten uitbreiden naar aan post/pakketten gelieerde sectoren én sectoren daar buiten.

Eerste stappen zijn hier al (noodgedwongen) in genomen door bedrijfsonderdelen die geen onderdeel meer van PostNL zijn, maar waar BVPP wel leden heeft. Denk hierbij aan CEVA (warehousing) en FedEx (B2B markt).

De BVPP heeft een aantal jaren  een eerste stap gemaakt om buiten de postsector te kijken bij de douane. Met als resultaat de oprichting van een vakorganisatie voor douane personeel: Bond Douane Personeel Nederland (BDPN). Sinds kort is er ook een bond binnen de horeca sector opgericht: Bond van Horeca Personeel (BVHP)

Voorwaarde om in andere sectoren actief te zijn, is dat deze sectoren moeten passen in het imago van de BVPP.

Hoe pakt de BVPP dit aan

De BVPP voert zijn activiteiten uit op basis van het hieronder omschreven identiteit en uitgangspunten:

  • De BVPP is een onafhankelijke vakorganisatie die geen binding heeft met politieke partijen, religieuze of andere levensbeschouwelijke organisaties.
  • De BVPP vaart een eigen, door leden bepaalde, koers (beleid van onderaf). Waar nodig werken we samen met andere vakbonden.
  • De BVPP onderhoudt actief contacten met de bedrijfsleiding over de initiatieven die het bedrijf wil nemen.
  • De BVPP gaat met die informatie vroegtijdig met de leden in gesprek en bespreekt de kansen en bedreigingen van die initiatieven.
  • Evenwicht tussen enerzijds fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en anderzijds duurzame werkgelegenheid.
  • We zijn kritisch richting werkgever / sector, maar verliezen de belangen van het bedrijf/sector niet uit het oog.
  • We zijn als vakorganisatie blijvend vernieuwend in onze dienstverlening om de belangen van onze leden zo goed mogelijk  te behartigen.
  • Ons streven is om in gesprek te blijven om resultaten te bereiken. Zijn er op deze manier geen resultaten te bereiken, dan zullen we andere middelen in gaan zetten.