Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Goed nieuws en zeer vervelend nieuws

25/06/2024

Allereerst hebben we goed nieuws over jouw cao. Veel leden hebben gestemd over het resultaat dat we bereikt hebben bij FedEx, allen dank daarvoor! Een grote meerderheid heeft voorgestemd, te weten 93,3%. De nieuwe cao van FedEx is een feit.

Helaas hebben we ook heel erg vervelend nieuws aangaande FedEx. Zoals je wellicht al hebt gehoord gaat FedEx reorganiseren en dat vooral op het hoofdkantoor in Hoofddorp. De afdelingen ICT, HR (Health & Safety), Finance, Legal, Sales, Marketing, Customer Service en Planning & Engineering worden hierdoor getroffen. Er zullen maximaal 200 arbeidsplaatsen verloren gaan in Nederland. Bij de integratie van TNT en Fedex zijn een aantal afdelingen nog niet ontdubbeld. FedEx wil de processen optimaliseren en de processen centraliseren in plaats van versnipperd laten plaatsvinden zoals dat nu het geval is. Het centraliseren zal met name zijn in Portugal en Polen, dit niet alleen omdat het minder kostbaar is, maar ook omdat men het belangrijk vindt dat processen gecentraliseerd worden en daarmee efficiënter zullen zijn, aldus FedEx.

FedEx heeft alle functies die minder cruciaal zijn voor het goed draaiend houden van de business heroverwogen. Ook geeft FedEx aan dat men binnen het management in geheel Europa de “span of control” bekeken en aangepast heeft naar een meer eerlijke verdeling.

Wat ga je hiervan merken binnen de operatie? De verwachting is dat je er weinig van zulk merken. We zijn benieuwd naar de praktijk. Wanneer je ergens tegenaan loopt en er niet uitkomt met je leidinggevende, weet dan ons de Bond van Post Personeel te vinden. Natuurlijk hebben we FedEx gevraagd of dit een van de vele opeenvolgende reorganisaties gaat worden. De verwachting is niet dat deze organisatiewijziging een vervolg zal krijgen. Het Sociaal Plan is van toepassing op deze reorganisatie, zo ook de vrijwillige vertrekregeling en de plaatsmakersregeling onder voorwaarden.

Als deze reorganisatie jou treft ben je al op de hoogte gebracht door jouw leidinggevende.  Als het jou treft kun je, indien nodig, rekenen op hulp van de BVPP. Neem contact met ons op per mail secretariaat@bvpp.nl of bel 070 320 2904

Met vriendelijk groet,
Joost Bol, 1e bestuurder BVPP
Toon van Dun, 2e bestuurder BVPP
Marco Driessen, kaderlid BVPP