Eerder hebben we jullie laten weten dat TNT/FedEx pas mag starten met het integreren van beide bedrijven in Nederland als er een nieuw Sociaal Plan is afgesproken met de vakorganisaties. We hebben over een (nieuw) Sociaal Plan deze week een eerste oriënterend gesprek gehad met jullie werkgever. Daar hebben we met name over de te volgen procedure gesproken om tot een nieuw Sociaal plan te komen. Als Bond van Post Personeel vinden wij het belangrijk dat erbij een bedrijf als TNT/FedEx er een Sociaal Plan is, zodat je weet welke maatregelen er voor jou gelden op het moment dat jij bent betrokken bij een reorganisatie.

Dan gaat het natuurlijk niet alleen over wat er geldt als je eventueel overcompleet wordt of welke vertrekregelingen er gelden. Maar ook welke afspraken gelden er: als je bijvoorbeeld door een reorganisatie naar een andere plaats van tewerkstelling moet. Hoe zit het dan met je (extra) reistijd en reiskosten. Of wat geldt er als jou een andere functie wordt aangeboden en zo kunnen we nog veel meer voorbeelden nemen.

Lees het huidige Sociaal plan (die kun je op deze pagina downloaden)die kun je op deze pagina downloaden) er eens op na en laat ons weten wat jij belangrijk vindt, dat er moet worden opgenomen in het nieuwe Sociaal Plan. Laat ons dit uiterlijk 23 oktober a.s. weten per email (secretariaat@bvpp.nl). Daarna gaan wij over tot het formuleren van een inzetbrief voor een nieuw Sociaal Plan richting TNT/FedEx. En starten we begin november met de onderhandelingen. Natuurlijk zullen we jullie informeren op het moment dat er ontwikkelingen in het onderhandeltraject te melden zijn.

Met vriendelijke groet, 

Jullie onderhandelaars

Joost Bol – bestuurder BVPP
Toon van Dun – Vice voorzitter BVPP
Marco Driessen – kaderlid BVPP

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Download TNT documenten

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren