In artikel 39 van de cao staat het volgende geschreven over de leeftijdsreductie:

Artikel 39 Bijzondere groepen
1           De medewerker van 60 jaar of ouder die geen betaalde nevenbezigheden verricht, kan,  indien hij dit wenst, in aanmerking komen voor een half uur verkorting van de arbeidstijd in de dienst met behoud van maandinkomen. Voor de medewerker van 63 jaar of ouder bedraagt deze verkorting 1 uur. Is verkorting van de arbeidstijd in de dienst om organisatorische redenen niet mogelijk, dan kan een andere compensatie in vrije tijd worden toegekend.
2           De in lid 1 genoemde verkorting geldt zowel voor de medewerker met een volledige dienstbetrekking als voor de deeltijdwerker die een dienst heeft gelijk aan die van de medewerker met een volledige dienstbetrekking.

Geef het zelf aan wanneer je recht hebt op leeftijdsreductie aan je Procesmanager. In veel gevallen zien wij dat je hier zelf om moet verzoeken. Doe dit dan ook per mail bij je leidinggevende. Let op! Het is arbeidstijdreductie, is bijvoorbeeld je normale werkdag 8 uur en je bent 60 jaar dan kun je verzoeken om een half uur minder te werken. In dit voorbeeld ga je dan 7.30 uur werken.

In principe is dus een half uur (60 jaar) / één uur (63 jaar) korting op de arbeidstijd per dag. Mocht dit niet uitkomen om organisatorische redenen dan zou je in overleg met de Procesmanager kunnen besluiten om 1 x per week/2 weken een dag vrij kunnen nemen. Het belangrijkste is dat je in gesprek gaat hierover zodat je er samen uit komt. Lukt het niet neem dan contact op met het secretariaat zodat het geregeld kan worden met behulp van één van onze belangenbehartigers. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen voor meer informatie over dit onderwerp.

 

Word lid dp

Bewaren

Bewaren

Bewaren

banner bvpp

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren