Wij hebben bij de BVPP berichten en klachten van onze leden ontvangen over het werken bij de aanhoudende hitte.
Op aandringen van de Ondernemingsraad Productie zijn daarom aanvullende afspraken gemaakt met de bedrijfsleiding. Omdat wij niet weten of deze afspraken ook jullie bereikt heeft, delen wij deze graag hier met jullie.

De aanvullende afspraken die gemaakt zijn:

  • In overleg met jouw leidinggevende kan jij bezorgen buiten de servicekaders op dezelfde bezorgdag.
    Er is een instructie uitgegaan naar leidinggevende om verzoeken van jullie te honoreren. Mocht een verzoek van jou niet ingewilligd worden, neem dan contact met ons op;
  • Zoveel mogelijk water en of verfrissing verstrekken op depots, voorbereidingslocaties en sorteercentra;
  • Eerder afvoer van post naar depots, indien mogelijk.

Daarbij geldt ook nog het volgende uit de Arbeidsomstandighedenwet.
Indien jij vindt dat jouw veiligheid in gevaar komt door het werken in de aanhoudende hitte, stop dan met werken en meld dit aan je leidinggevende.
Heb je hier vragen over, neem contact met ons op.

De OR Productie is momenteel ook bezig met het opstellen van een protocol samen met de bedrijfsleiding, over het werken in extreme werkomstandigheden (hitte, kou, storm ijzel etc).
OR Productie heeft aan PostNL gevraagd om aan werknemers meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden om wel/niet hun werk te doen onder extreme werkomstandigheden. PostNL heeft toegezegd een dergelijk plan op 5 september a.s. vast te stellen tijdens het volgende overleg tussen OR Productie en PostNL.

De BVPP ontvangt graag suggesties of feedback van leden. Heb jij nog suggesties om aan de OR Productie mee te geven, met betrekking tot de totstandkoming van het protocol, laat het ons dan weten. Wij zorgen dat deze bij onze OR leden terecht komen.

Vragen over bovenstaande neem contact met ons op via secretariaat@bvpp.nl of 070 – 320 29 04.

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren