Op 15 juni jl. is het ‘Advies Toekomst Postmarkt’ gepubliceerd van Marjan Oudeman. Zij was door Staatssecretaris Mona Keijzer gevraagd om aan de regering advies uit te brengen over hoe het nu verder moet op de postmarkt gezien de sterke daling van de hoeveelheid briefpost.

Voor haar studie heeft mevrouw Oudeman gesproken met 41 betrokken partijen (waaronder de Bond Van Post Personeel) en ook gekeken naar de belangen van de postbezorgers en andere werknemers in de postsector:

  • Wat zijn de vooruitzichten van medewerkers in deze sterk krimpende markt, die gekenmerkt wordt door hevige concurrentie?
  • Moeten de huidige wetten en regels -meer dan normaal in Nederland en Europa gericht op het bevorderen van concurrentie - blijven bestaan?

Mevrouw Oudeman is heel duidelijk: de vooruitzichten van de postmarkt zijn slecht en doorgaan met het huidige beleid is in de krimpende markt gevaarlijk, omdat “de postsector in de rode cijfers dreigt te duiken” en daardoor de landelijke postbezorging in gevaar kan komen.

Voor medewerkers levert dit beleid slechts voortgaande concurrentie op lonen en onzekerheid op.In het buitenland zien we al dat postbedrijven het vanwege de krimp moeilijk hebben en soms alleen met subsidies overeind kunnen blijven; het meest dramatische voorbeeld is Denemarken.

Daarom beveelt Oudeman een verregaande samenwerking (met een mooi woord ook wel ‘consolidatie’ genoemd) aan tussen de twee landelijke spelers: PostNL en Sandd. Op korte termijn kost dit natuurlijk werkgelegenheid. Immers ga je samenwerken of fuseren, dat kost dit in de regel ook banen. Maar voor de langere termijn zal er een meer stabiele werkomgeving ontstaan en kunnen vakbonden en bedrijven beter werken aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en sociaal verantwoorde opvang van de krimp.

Over de andere alternatieven dan verregaande samenwerking was Oudeman van mening dat zij geen oplossing bieden. Het combineren van postbezorging met de bezorging van internet-pakketten zal de postmarkt de komende jaren niet redden. Ook leidt het verder terug brengen van de basiseisen van de overheid aan de postbezorging (de Universele Postdienst) rechtstreeks tot minder gebruiksgemak – bijvoorbeeld minder bezorgdagen – en daardoor tot nog minder brieven, waardoor de markt nog sneller zal krimpen. 

Het is duidelijk dat voor het mogelijk maken van vergaande samenwerking, wetten en regels aangepast moeten worden; dat kost tijd. Daarom pleit Oudeman vooralsnog ook voor handhaving van de eis dat 80% van de postbezorgers in dienst moet zijn van een postbedrijf.

Vergaande samenwerking betekent overigens niet dat de concurrentie op de postmarkt verdwijnt; zo blijft er in de visie van Oudeman uitdrukkelijk plaats voor regionale postbedrijven, waarvan een aantal hun wortels hebben in de sociale werkvoorziening.

De BVPP is het van harte eens met de conclusies van mevrouw Oudeman en pleit voor snelle duidelijkheid over hoe de samenwerking op de postmarkt kan plaatsvinden. 

Ook Staatssecretaris Mona Keijzer is positief over de aanbevelingen van Marjan Oudeman en schetst in haar brief van 15 juni jl. op hoofdlijnen de aanpassingen in de wetgeving, die zij nodig vindt om rust en stabiliteit in de postmarkt tot stand te brengen. 

De leden van de Tweede Kamer zijn nu bezig om zich een oordeel te vormen over de aanbevelingen van Oudeman en de voornemens van de Staatssecretaris. Ook moet de regering nog met concrete voorstellen komen om wetten en regels aan te passen; wanneer zij dit gaat doen is nu nog niet duidelijk.pen idea bulb paper
Het debat met de Staatssecretaris en de Kamerleden wordt in september of oktober verwacht. Dan zal duidelijk worden of de politiek echt bereid is om orde op zaken te stellen. 


De BVPP zal deze ontwikkelingen kritisch volgen en waar mogelijk opkomen voor haar leden met als doel een stabiele werkomgeving en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. 

Al ruim tien jaar wordt er in de politiek gediscussieerd over de toekomst van de postmarkt en de arbeidsvoorwaarden; het is hoog tijd dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt!

Bijlagen:
20180615 brief staatssecretaris aan de tweede kamer
20180615 advies toekomst postmarkt van mevr oudeman

 

 

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren