Er moet nu snel worden doorgepakt om de regelgeving aan te passen zodat consolidatie daadwerkelijk geregeld kan worden en het huidige afbraakbeleid in de postsector kan stoppen. Zo moet het Kabinet voorwaarden scheppen die bijdragen aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, continuïteit van de postbezorging en een geleidelijk sociaal verantwoorde afbouw van de werkgelegenheid.

‘We zijn verheugd dat de commissie aangeeft het verstandig te vinden om de 80% -regel te blijven handhaven zegt Joost Bol, bestuurder BvPP. ‘Het is wel van belang dat het kabinet nu aan de bak gaat. Niet treuzelen zoals met de 80%-regeling jarenlang is gedaan, maar doorpakken. Zodat de werknemers binnen de sector snel uit onzekerheid voor hun toekomst worden gehaald.’

‘De commissie Oudeman heeft het advies van de vakbonden serieus opgepakt en is met hen tot de conclusie gekomen dat concurrentie in een krimpende markt niet werkt en dat de oplossing ligt in consolidatie’ zegt Ger Deleij, bestuurder FNV. ‘We moeten nu aan de slag met een fatsoenlijke cao voor de gehele postsector, waardoor we een halt kunnen toeroepen aan de alsmaar voortdurende concurrentie op arbeidsvoorwaarden”

De vakbonden wachten met hun definitieve oordeel over het Kabinetsbeleid, totdat hierover duidelijkheid is. Ze zullen het politieke debat over de postmarkt nauwlettend volgen en continu partijen aanspreken op hun sociale verantwoordelijkheid.

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren