In het kader van de zogenaamde ‘postdialoog’ zijn er door de voorzitter van de postdialoog, mevrouw Marjan Oudeman, diverse gesprekken gevoerd over de toekomst van de briefpostmarkt. Zij heeft onder andere gesproken met bedrijven, overheden en andere belangengroepen. Ook als Bond Van Post Personeel hebben wij, samen met andere vakorganisaties, deelgenomen aan gesprekken. In de bijlage bij dit artikel kun je de standpunten van de gezamenlijk vakorganisaties over de postdialoog nog eens nalezen.

Hoe nu verder?

Het doel is dat mevrouw Oudeman in de zomer van 2018 een advies gaat sturen aan de staatssecretaris, mevrouw Mona Keijzer. In dit advies staan voorstellen over de inrichting van de toekomstige postmarkt. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

- Download hier de brief. 

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren