Regelmatig krijgen we binnen de BVPP vragen over de codeerregel. De codeerregel is een onderwerp dat binnen de OR Productie besproken wordt. We vroegen onze BVPP leden in de OR naar de stand van zaken.

Eind vorig jaar ging het op de locaties waar de codeerregel ingevoerd was, het proces kwalitatief niet goed. Het gevolg was een slechte kwaliteit waar alle medewerkers binnen de verschillende processen, van Sortering, Voorbereiden tot Bezorgen veel last van hadden Gevolg was dat de werkdruk toenam omdat er veel post hersteld moest worden.

De OR heeft vervolgens op basis van signalen over de kwaliteit van codeerregel eind november 2017 het bedrijf te kennen gegeven dat het zo niet verder kon en de invoering van de codeerregel stop moest worden gezet, totdat de processen kwalitatief beter op orde zouden zijn. Gevolg van dit stopzetten was dat de OR geen instemming meer zou geven aan Werktijdregelingen die nodig zijn voor het verder uitrollen van de invoering van de codeerregel.
In de afgelopen maanden is er door de medewerkers, het management en de medezeggenschap hard gewerkt aan het verbeteren van de codeerregel. Zo is de OR samen met het bedrijf bezig geweest met het op orde brengen van de processen en met het oplossen van technische problemen met de codeerregel. Tot op heden zijn er al veel verbeteringen doorgevoerd, maar (nog) niet alles opgelost. Zo zijn er bijvoorbeeld nog technische problemen met de sub- nummering en het stickeren van de pakjes.

Hoe nu verder?
De afgelopen weken is er met het bedrijf veel discussie geweest over het vervolg van de codeerregel. Inmiddels is er afgesproken dat er een nieuwe start gemaakt wordt met het gefaseerd verder invoeren van de codeerregel. Zowel in de sorteercentra als op de voorbereidingslocaties zijn we samen met het bedrijf aan het werk om het proces structureel op orde te krijgen en houden.
De OR hecht er groot belang aan dat alle medewerkers op een verantwoorde wijze kunnen werken. Dat betekent dat de OR door blijft gaan samen met het bedrijf om de processen te monitoren en daar waar nodig ook in te grijpen.
Het leek ons goed jullie namens onze leden van de BVPP in de OR over bovenstaande te informeren. Zijn er nog vragen/opmerkingen laat ze ons weten, via secretariaat@bvpp.nl en wij sturen ze door naar onze leden in de OR.

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren