Bij veel leden die werkzaam zijn bij PostNL wordt de vakbondscontributie ingehouden op het salaris en vervolgens door PostNL overgemaakt naar de BVPP. PostNL heeft besloten om in 2018 met deze service te stoppen.

De BVPP ziet zich dus genoodzaakt om de contributie op een andere wijze te gaan innen. Dit gaan we doen door een automatische inhouding (incasso opdracht) op uw bankrekening. Bij het aangaan van het lidmaatschap van de BVPP heeft u aangegeven dat de betaling van de contributie of wel via inhouding op het salaris of via een automatische incasso kan worden gedaan. Wij hopen daarom dat u begrip heeft voor deze maatregel, we kunnen namelijk niet anders omdat het bedrijf stopt met de inhouding op het salaris. De omzetting van de inhouding op het salaris naar een automatische overschrijving gaan we stapsgewijs in 2018 doen.

We doen daarom niet iedereen tegelijk. Op het moment dat we de contributie inning bij u gaan omzetten ontvangt u in de maand dat we daarmee starten eerst een brief daarover van de BVPP. In deze brief ontvangt u meer informatie over de omzetting.

Mocht er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn neem contact op met het secretariaat van de BVPP: 070 – 320 29 04 of mail secretariaat@bvpp.nl

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren