In het akkoord over de cao voor PostNL is een compensatie maatregel afgesproken voor medewerkers voor wie de aanvullende tegemoetkoming woon-werk (oud artikel 99 uit de cao voor PostNL) per 1 januari 2018 verviel. Over de hoogte en de uitvoering van deze maatregel hebben wij als vakorganisaties in januari veel vragen van medewerkers ontvangen. Vandaag heeft overleg plaatsgevonden tussen PostNL en de vakorganisaties over de compensatie maatregel.

Helaas is gebleken dat de in januari 2018 toegekende compensatie voor medewerkers die voorheen de aanvullende tegemoetkoming ontvingen niet voor iedereen toereikend was. Hierdoor zijn er toch ook medewerkers in januari op achteruit gegaan. Dat was niet de bedoeling. Dit nadeel is veroorzaakt door de verschillende wijze van fiscale behandeling van de vergoeding voor woon-werkverkeer. Inmiddels is een nieuwe berekeningsmethode voor de compensatie vastgesteld die ervoor zorgt dat medewerkers die voorheen de aanvullende vergoeding woon-werk ontvingen, geen financieel nadeel meer ondervinden. PostNL zorgt ervoor dat tijdens de salarisbetaling van februari 2018 alsnog het juiste compensatie bedrag wordt uitbetaald en over de maand januari indien aan de orde een correctie plaats vindt.

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren