Afgelopen maandag hebben we jullie geïnformeerd, dat we opnieuw aan tafel gaan bij PostNL voor de cao PostNL. Weliswaar was er ingestemd met het principeakkoord door jullie, maar was er geen grote steun, gelet op het aantal tegenstemmers.
We kunnen jullie nu melden dat we een cao PostNL hebben bereikt. In dit akkoord is rekening gehouden met de punten waarop kritiek was en die wij per brief hebben aangekaart bij PostNL:
  • De afspraak over de reiskostenregeling valt bij een groep negatiever uit dan door ons verwacht.
  • Men is in zijn algemeenheid niet tevreden over het loonbod.
  • Het generatiepact is nu alleen voor een kleine groep opengesteld.
We hebben op bovenstaande punten extra afspraken gemaakt:
  • In 2017 en 2018 gaat het salaris in vier stappen omhoog met in totaal 3 procent. Dat is 0,4 procent hoger dan in het eerder overeengekomen principeakkoord.
  • De medewerkers die er door de nieuwe reiskostenregeling op achteruitgaan, krijgen vijf jaar lang een compensatie. Dat is drie jaar langer dan eerst was afgesproken.
  • Er kunnen 300 collega’s gebruikmaken van het generatiepact in plaats van de 200 die we oorspronkelijk hadden afgesproken. Ook zijn er een aantal nieuwe functies toegevoegd, die aan het generatiepact kunnen deelnemen.
  • De intentie is dat het GP niet leidt tot verhoging van de werkdruk. PostNL streeft naar 100% herbezetting van de vrijgevallen contracturen. Uitgangspunt hierbij is dat de vaste bezetting binnen Pakketten en Logistiek gelijk blijft.
  • Tijdens de evaluatie van het Sociaal plan gaan we PostNL in gesprek over de reiskostenvergoeding van medewerkers die verder moeten gaan reizen door wijziging van werkplek.
De onderhandelaars van de BVPP hebben een verbetering bereikt op de punten waarop, vanuit de achterban, nogal wat kritiek was. We waren al akkoord met de afspraken, immers de meerderheid had voor het bereikte akkoord gestemd. Nu we nog verbeteringen hebben weten te realiseren, hopen we een akkoord te hebben bereikt met meer draagvlak onder onze leden. Dit geldt ook voor de cao-zaterdagbestellers.

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren