Begin mei zijn de vakbonden BVPP, FNV, CNV en VHP2 gestart met onderhandelingen voor een nieuwe cao PostNL. In een vroeg stadium kwamen we er tijdens de onderhandelingen over de PostNL cao al achter dat de voorstellen van PostNL en de voorstellen van de vakorganisaties mijlenver uit elkaar lagen. Niet alleen op het gebied van loon, maar ook op andere onderwerpen.

Als BVPP hebben we begrip getoond voor de situatie waarin PostNL zit, denk hierbij aan het besluit Aanmerkelijke Marktmacht, Autoriteit Consument en Markt, politiek en concurrentie in de briefpostmarkt. Maar naast ons begrip, hebben we ook aangegeven dat het bod dat op dat moment door PostNL werd gedaan veel te laag was. Als eerste hebben we toen gesteld dat PostNL de verslechteringsvoorstellen van tafel moest halen die zij tot dan toe hadden ingebracht. Vlak voor de zomervakantie hebben we samen met de andere bonden en PostNL vastgesteld dat er drie belangrijke onderwerpen spelen binnen de onderhandelingen: werkgelegenheid, loon en het generatiepact.

Na de zomervakantie zijn we vervolgens verder gaan onderhandelen en hebben wij uiteindelijk verbeteringen gezien: de verslechteringsvoorstellen waren van tafel, er werden door PostNL onder andere concessies gedaan op het gebied van loon en het generatiepact heeft vorm gekregen. Ook op reiskostengebied hebben we vorderingen kunnen maken voor de meeste van de medewerkers, maar helaas niet voor iedereen. Voor de relatief kleine groep medewerkers die erop achteruitgaan hebben we afgesproken dat deze in 2018 en 2019 volledig worden gecompenseerd.

Na uitvoerig overleg met ons cao-platform (een groep BVPP leden, uit diverse bedrijfsonderdelen, waarmee de onderhandelaars het (tussentijds) resultaat van de cao-onderhandelingen afstemmen) hebben we uiteindelijk besloten akkoord te gaan en is er een principeakkoord voor een nieuwe cao PostNL tot stand gekomen. Ook de onderhandelaars van CNV en VHP2 zijn akkoord gegaan en hebben dit principeakkoord getekend. De onderhandelaars van FNV waren niet tevreden en hebben te kennen gegeven een negatief advies te geven naar haar leden. Wij vinden het jammer dat we niet tot een gezamenlijk principeakkoord zijn gekomen, maar respecteren het standpunt van de FNV en hopen dat zij ook het standpunt respecteren van de BVPP, CNV en VHP2.

Onze BVPP leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om te gaan stemmen of het principeakkoord wel/niet definitief wordt. Bij de BVPP hebben namelijk altijd de leden het laatste woord. Het stemmen sluit op 14 november a.s. om 10.00.

Voor meer informatie over het principeakkoord klik hier.

NB: bovenstaande geldt niet voor de postbezorgers, zij vallen immers niet onder de cao PostNL, maar onder de cao-postbezorgers.

Zijn er nog vragen of opmerkingen laat ze ons weten via de mail secretariaat@bvpp.nl of
bel 070 – 320 29 04.

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren