Eerder zijn kaderleden van de Bond van Post Personeel (BVPP) door medewerkers van het sorteercentrum in Den Bosch benaderd over het feit dat in diverse werkoverleggen het volgende werd gemeld:

‘Vanaf heden wordt iedereen die zijn/haar 4e ziektedag ingaat uitgenodigd voor een gesprek op het SCB, om te bespreken wat de benutbare mogelijkheden zijn’.

Volgens de BVPP is dit wel erg kort door de bocht om dit zomaar als algemene regel in te stellen door het management. Daarom heeft de BVPP contact gezocht met het management van Sortering en gesteld dat deze regel niet conform de afspraken met de Centrale Ondernemingsraad zijn, die zijn namelijk zijn vastgelegd in de concernregeling voorschriften bij ziekte.

Na overleg tussen BVPP en het management is afgesproken dat de regel: Vanaf heden wordt iedereen die zijn/haar 4e ziektedag ingaat uitgenodigd voor een gesprek op het SCB, om te bespreken wat de benutbare mogelijkheden zijn alleen van toepassing kan zijn, wordt aangevuld met het feit dat je natuurlijk wel in staat moet zijn om daadwerkelijk naar het SCB te kunnen komen. De bedrijfsleiding heeft aangegeven deze aanvulling onder de aandacht te brengen van de medewerkers op het SCB. Uiteraard bepaal jezelf of bij twijfel in overleg met je bedrijfsarts of je in staat bent te reizen naar het SCB. Overigens geldt deze regel natuurlijk voor alle SCB’n.

Mocht je vragen hebben over bovenstaande of tegen problemen aanlopen: neem contact op met onze BVPP-contactpersonen op het SCB Den Bosch. Je kunt ook direct bij de BVPP inkiezen via 070 – 320 29 04 of mail secretariaat@bvpp.nl

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren