Ja, op basis van de cao Postbezorgers (artikel 3.4, lid 3 / zie afbeelding) is het toegestaan dat jouw leidinggevende jou verplicht om extra te werken, maar alleen onder bepaalde voorwaarden!

werken boven contracturen

  1. Het moet om een incidentele of tijdelijke opdracht/taak gaan, dat betekent dat het dus niet standaard elke week gebeurt.
  2. De opdracht/taak moet 'redelijk' of 'billijk' zijn, lees in de uitleg hieronder wat dit voor jou betekent.
  3. Jij kan alleen verplicht worden extra te werken als niemand anders vrijwillig extra wil werken en er ook geen uitzendkrachten ingezet kunnen worden.
  4. Jouw werkgever moet het extra werk met jou hebben overlegd voordat dat de weekplanning is gepubliceerd (dus niet achteraf of zonder overleg met jou).

Wat wordt onder ‘extra werk’ verstaan?
Hiermee wordt bedoeld: andere werkzaamheden die normaal niet bij jouw werk horen. Denk bijvoorbeeld aan een extra postwijk erbij doen of op een andere plaats werken.Hiermee wordt ook bedoeld: meer uren dan jouw contracturen werken.

Wat houdt ‘de opdracht/taak moet redelijk of billijk zijn’?
Wat onder 'redelijk' wordt verstaan, is niet gemakkelijk te bepalen omdat het afhankelijk is van jouw persoonlijke omstandigheden. Met jouw persoonlijke omstandigheden wordt bedoeld, jouw woonplaats, vervoersmiddel, persoonlijke verplichtingen (zoals kinderopvang), enzovoorts.

Wanneer jouw werkgever jou wil verplichten om extra te werken, dan kan dit dus alleen wanneer er geen beperkingen of belemmeringen bestaan voor jou. Wil jij weten of jij werk kan weigeren omdat jij vermoed dat de opdracht niet redelijk is? Mail of bel dan naar de BVPP voor advies, wij helpen je graag verder! https://www.bvpp.nl/index.php/contact

Waarom wil mijn werkgever mij verplichten om extra te werken?
Jouw leidinggevende kan jou vragen om tijdelijk méér uren in een week te werken dan in jouw contract staat. De redenen hiervoor kunnen zijn;
* te weinig postbezorgers werkzaam op het depot;
* teveel zieke collega’s;
* Collega’s op vakantie;
* een persoonlijke reden waardoor een collega niet kan werken (calamiteit).

Om vervelende situaties te voorkomen, zijn er afspraken gemaakt tussen werkgever en de werknemers. Deze afspraken zijn in de cao Postbezorgers opgenomen. De cao kun je hier lezen. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met de BVPP!

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren