De ondernemingsraad (OR, bestaande uit leden van de BVPP, CNV en FNV) heeft een negatief advies gegeven aan PostNL over het invoeren van de combibundel. In het advies van de OR staan een groot aantal voorwaarden waar PostNL aan zou moeten voldoen wanneer het de combibundel in wil voeren. Als BVPP ondersteunen wij het advies van de OR inclusief de daarbij gestelde voorwaarden.

Voorwaarden
Het bedrijf heeft inmiddels aan een aantal voorwaarden voldaan, maar nog niet aan alle voorwaarden dus bleef het advies van de OR negatief. Zaken waar het bedrijf o.a. aan heeft voldaan: het dragen van een postvest is niet verplicht voor huidige werknemers, lopend in het postvest kijken of post al lopende pakken uit het postvest mag niet en er wordt vooraf extra tijd bijgeschreven om dit bij de deur te doen. Een voorwaarde waar het bedrijf niet aan heeft voldaan is dat de bezetting op het depot structureel op orde moet zijn en er voldoende draagvlak moet zijn voor de combibundel wordt ingevoerd. Daarnaast vindt de OR het ook onacceptabel dat enerzijds medewerkers overcompleet worden verklaard terwijl er anderzijds extra werk beschikbaar komt.

Veel fouten in de combibundel
Zeker in de beginperiode van de pilot periode zaten er veel fouten in de bundels en waren er andere processen die niet volgens de afspraken verliepen. Op het moment dat het bedrijf met instemmingsverzoeken komt voor een gebied om de combibundel in te voeren wil de OR dat het proces op orde is en anders geven zij geen instemming voor het desbetreffende gebied. Dit geldt ook voor de codeerregel die voor de combibundel komt. Daarom wil de OR van tevoren controleren samen met het management van PostNL of het proces op orde is en blijft.

CAO postbezorgers
Daarnaast is tijdens de behandeling van de adviesaanvraag door de OR duidelijkheid gevraagd of de nieuwe aangepast werkwijze past binnen de functiebeschrijving van de postbezorger (zoals opgenomen in de cao) en, of er sprake is van verzwaring van de functie van postbezorger als gevolg van de invoering van de combibundel. Dit zijn zaken die thuis horen bij cao partijen (de vakbonden en PostNL). Functiewaarderingsdeskundigen van de vakbonden, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) en PostNL hebben hier vervolgens overleg over gevoerd. De deskundigen zijn tot de conclusie gekomen dat de veranderingen niet leiden tot een hogere waardering van de functie. Wel is het zo dat dezelfde deskundigen aangeven dat in de CAO postbezorgers de functiebeschrijving op enkele kleine punten moet worden aangepast om de combibundel in te kunnen voeren

Wij (bonden) zijn hier schriftelijk over geïnformeerd. We hebben PostNL gevraagd om een (mondelinge) toelichting over de uitkomst van dit onderzoek en wat dit betekent voor de invoering van de combibundel. Dit gesprek, tussen de bonden en PostNL, zal op korte termijn worden gehouden.

Wat kunt u als lid van de BVPP verwachten
Als vakbond zullen we onze leden bijstaan wanneer de combibundel tot problemen leidt, bijvoorbeeld omdat de aanlevertijden later worden, het postvest toch verplicht zou zijn, lichamelijke klachten door het postvest, het langer bezig zijn en die tijd niet betaald krijgen of andere zaken: neem contact op met de BVPP via secretariaat@bvpp.nl. Ook als je nu al vragen hebt kun je die stellen.

Meer informatie
De OR heeft meer communicatie verspreid over de invoering van de combibundel. Deze communicatie hebben we als bijlage bij dit bericht gevoegd.

1. OR Productie geeft negatief advies over combibundel
2. Advies Combibundel, brief van voorzitter OR
3. Besluit combibundel, brief aan voorzitter OR, van M.Becker
4. Ergonomisch onderzoek bezorgen combibundel 

 

 

 

 

 

 

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren