In overleg met PostNL is besloten om hoofdstuk 2 uit het principeakkoord cao postbezorgers volledig te schrappen. De onderliggende reden hiervoor is dat er bij postbezorgers de nodige onrust was ontstaan over de onderstaande passages:

  • PostNL geeft hierbij wel aan dat in bijzondere situaties sprake kan zijn van een redelijke opdracht, waardoor ook gewerkt dient te worden na 17.00 uur.
  • PostNL geeft ook hierbij aan dat in bijzondere situaties sprake kan zijn van een redelijke opdracht, waardoor ook gewerkt dient te worden op zaterdag

De eerder gemaakte afspraak met OR blijft overeind.

Voor de volledigheid. Onderstaand hoofdstuk verdwijnt dus volledig uit het principeakkoord:

2 Werken na 17.00 uur en op zaterdag

Op verzoek van vakorganisaties bevestigt PostNL de communicatie over het bezorgen na 17.00 uur

en het werken op zaterdag, zoals opgenomen voor postbezorgers op MijnPostNL:

Ten aanzien van het bezorgen na 17.00 uur:

Wat moet ik doen als het mij niet lukt om op tijd de post te bezorgen? Bijvoorbeeld omdat de

post later dan normaal wordt aangeleverd, of omdat er bijzondere partijen bezorgd moeten

worden, of extra veel huis aan hu is. Ben ik verplicht om na 17.00 uur door te werken?

We verwachten dat je op tijd start met je bezorgwijk zodat je voor 17.00 uur klaar bent. Verwacht je

dat het niet lukt om op tijd alle post bezorgd te krijgen en wil je niet langer doorwerken? Neem dan

contact op met de Administratie Bezorgen. We proberen dan in goed overleg om de bezorging zo

goed en volledig mogelijk af te handelen. Bezorging tot 18.00 uur is daarbij ook een mogelijkheid,

op vrijwillige basis. Je bent niet verplicht om na 17.00 uur te werken maar het is niet toegestaan om

zonder overleg de bezorging te stoppen.”

PostNL geeft hierbij wel aan dat in bijzondere situaties sprake kan zijn van een redelijke opdracht,

waardoor ook gewerkt dient te worden na 17.00 uur.

Ten aanzien van het werken op zaterdag:

“ Ik werk normaal nooit op zaterdag. Ben ik verplicht om op een zaterdag te werken als mijn

leidinggevende mij dat vraagt?

Nee, als de zaterdag voor jou geen afgesproken werkdag is, zal het bedrijf je niet verplichten om op

zaterdag te komen werken. Op vrijwillige basis kan dit natuurlijk wel.”

PostNL geeft ook hierbij aan dat in bijzondere situaties sprake kan zijn van een redelijke opdracht,

waardoor ook gewerkt dient te worden op zaterdag.

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren