De Bond Van Post Personeel, FNV Publiek Belang en CNV Publieke Diensten hebben met PostNL een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de postbezorgers. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste afspraken op een rijtje. Wil je de volledige tekst lezen van het principeakkoord klik dan op deze link. 

Looptijd
We hebben een looptijd afgesproken van 24 maanden. De cao vangt aan op 1 oktober 2017 en eindigt op 30 september 2019.

Salarisverhoging totaal 6% (waarvan 1% eenmalig)
Het salaris wordt gedurende de looptijd van deze cao voor de treden 1, 2 en 3 met 5% verhoogd. Daarnaast ontvang je in 2019 een eenmalige uitkering van 1%.

tabel1.akkoordpostnl

*) In juli 2019 wordt een eenmalige uitkering van 1% van de betaalde maandsalarissen over de
   periode juli 2018 tot en met juni 2019 (maximaal 12) uitbetaald aan de werknemer die op dat
   moment in dienst is

De bovengenoemde salarisverhogingen worden alleen gegeven aan medewerkers die op het moment van de ingangsdatum en de uitbetaling van de salarisverhoging ook daadwerkelijk in dienst zijn van PostNL. Wanneer de leden van de vakorganisaties instemmen met het principeakkoord, dan zal PostNL z.s.m. een nabetaling doen met betrekking tot de loonsverhogingen van 1 oktober 2017 en 1 januari 2018.

Postbezorgersvergoeding
De postbezorgersvergoeding wordt met ingang van 1 juli 2018 verhoogd. Daarnaast wordt de postbezorgersvergoeding per 1 juli 2018 gewijzigd in een vergoeding op basis van de daadwerkelijke gewerkte uren en niet meer op basis van je contracturen. Hieronder hebben we de nieuw en oude bedragen voor je op een rijtje gezet.

tabel2.akkoordpostnl

12 ½ jarig dienstjubileum
Bij aanvang van het jaar dat je 12,5 jaar in dienst bent als postbezorger krijg je – uitsluitend voor dat jaar - een extra verlofdag toegekend. De omvang van deze verlofdag is vastgesteld op het aantal contracturen per week gedeeld door het aantal werkdagen per week (voorbeeld: je werkt 9 uur per week over drie dagen, dan bedraagt de extra verlofdag 3 uur). Daarnaast zal je leidinggevende aan het jubileum aandacht besteden en ontvang je een jubileumbrief.

Vakbondscontributie
Door een rare kronkel in de Wet Aanpak Schijnconstructies is het niet meer mogelijk om bij medewerkers die het minimumloon of net daarboven verdienen, het fiscale voordeel van de vakbondscontributie toe te kennen. Samen met PostNL zullen we ons inspannen om via de politiek ook voor deze groep medewerkers alsnog het fiscale voordeel te realiseren.

Waardering en respect voor de postbezorger
Tijdens het overleg met PostNL hebben we uitgebreid gesproken over waardering en respect voor de postbezorgers. Samen met de postbodes en pakketbezorgers zijn jullie immers het visitekaartje van PostNL. Het gaat daarbij niet alleen om een verbetering van de arbeidsvoorwaarden, maar ook om begrippen als tijdigheid, voorspelbaarheid, combinatie van banen et cetera. Tegen die achtergrond hebben we de onderstaande afspraken uitgebreid besproken:

  • De verbeteraanpak bezorgen
  • Uitbreiding contracturen
  • Verlof op zaterdag
  • Business principles
  • De afspraken rondom werken na 17.00 uur en werken op zaterdag

Je kunt de afspraken hierover uitgebreid teruglezen in het principeakkoord.

Het principeakkoord
In deze nieuwsbrief hebben we niet alle punten benoemd waar afspraken over gemaakt zijn. Lees daarvoor het gehele akkoord door. 

Over het principeakkoord
Wij zijn van mening dat we een goed cao-akkoord hebben afgesloten! Natuurlijk hebben we niet al onze voorstellen gerealiseerd, maar dat hoort nu eenmaal bij onderhandelen. Alle vakorganisaties leggen dit akkoord positief voor aan hun leden. Want uiteindelijk bepalen de leden van de vakorganisaties of zij akkoord gaan met de gemaakte afspraken.

Hoe nu verder?
Het principeakkoord zal door de vakorganisatie worden voorgelegd aan hun leden. De leden kunnen dan gaan stemmen. De vakorganisaties zullen in de loop van deze week de leden over het stemproces gaan informeren

Met vriendelijke groet,
de onderhandeldelegaties van de vakorganisaties

Bond Van Post Personeel                           FNV Publiek Belang                 CNV Publieke Diensten              

Joost Bol                                                           Ger Deleij                          Anselma Zwaagstra

Toon van Dun                                                  Emile Unk                               Esther Knoop

Nel Veerman                                                   Anne-Marie de Jong               Sybren de Vries

 

 

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren