Let op geef alleen je akkoord als de voorzettijden haalbaar zijn!

Nieuws voor postbezorgers en postbodes

Vorig jaar december hebben jullie een werkoverleg gehad over het onderwerp aanpassen Bezorgtijden 2017. Daarin is uitgelegd hoe dit proces wordt aangelopen. Onderdeel daarvan was dat jullie nieuwe voorzettijden als voorstel hebben meegekregen en dat jullie tot en met de maand januari de looptijden goed zouden bijhouden (door middel van de app) om zo te zien of die voorzettijden enigszins realistisch zijn om als nieuwe basistijden te gaan hanteren vanaf half februari 2017.

Binnenkort zal jullie gevraagd worden of jullie akkoord gaan met de nieuwe voorzettijden of niet. Bij postbezorgers gebeurt dat door middel van de zogenoemde stemknop en bij postbodes door middel van een formulier. Wij willen jullie adviseren om hierop te reageren want geen reactie betekent uiteindelijk dat je akkoord gaat en dan worden de nieuwe basistijden actueel per 12 februari 2017.

Als je akkoord bent geef je dat aan en is het daarmee rond. Als je niet akkoord bent, geef je aan waarom niet. Denk daarbij aan nieuwbouw wijken, ik moet nog vrijwel bij elk adres zijn, huidige basistijd staat niet goed, veel pakjes, structureel moet ik naar de retailer etc.

De teamleider kan het hiermee eens zijn en dan wordt de door jou opgegeven tijd de nieuwe basistijd. Als de teamleider niet akkoord gaat en jullie het dus niet eens worden, zal de huidige basistijd vooralsnog gehandhaafd blijven en kan er na een nadere analyse later eventueel een aanpassing van de basistijden plaats vinden als duidelijk is wat nu een reële basistijd is.

pasopGEEF DUS ALLEEN MAAR JE AKKOORD ALS DE VOORZETTIJDEN HAALBAAR ZIJN EN LAAT JE NIET DWINGEN OM AKKOORD TE GAAN TERWIJL DAT NIET REALISTISCH IS.

Mocht je toch op de een of andere manier onder druk gezet worden of je hebt nog vragen neem dan contact op met de BVPP.

Lees hier verder als je wil weten hoe het instemmingstraject in zijn werk gaat.

Het instemmingstraject gaat als volgt:
• Eind januari 2017 is bekend wie akkoord gaat met de aangepaste bezorgtijd (wel / niet akkoord via de stemknop, voor postbodes is dat een via een formulier)

• De teamleider gaat in gesprek met de medewerkers die niet akkoord zijn gegaan met de definitieve bezorgtijden

• Als de medewerker alsnog akkoord gaat met de aangepaste bezorgtijd zal dit digitaal worden gedocumenteerd

• 12 februari 2017: medewerker akkoord: start Werk Tijd Regeling (WTR) met de aangepaste bezorgtijden medewerker niet akkoord: blijft de WTR van januari 2016 gelden

• Tijdens de overlegvergadering van 22 februari 2017 worden van de 28 Bezorggebieden de gewijzigde WTR’en ter instemming voorgelegd

• De WTR’en van januari 2016 die op 12 februari 2017 blijven gelden (medewerker niet akkoord) wordt niet ter instemming voorgelegd

• Tijdens de evaluatieperiode (12 weken na start WTR) kunnen de WTR’en nog wijzigen en alsnog / opnieuw ter instemming worden voorgelegd

 

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren