PostNL was voornemens deze maand (oktober 2016) weer met de postbodes en postbezorgers 'in gesprek' te gaan om de looptijden van de wijken in te korten vanwege de verwachte volumedaling.

Frustratie
'In gesprek' tussen haakjes omdat er in het verleden in de meeste gevallen weinig sprake was van een gesprek. De postbodes en postbezorgers hadden meer het gevoel voor een voldongen feit gezet te worden; zoveel minuten gaan er van je wijk af en dan blijft dat over. Als je dat niet haalt en je hebt een goede reden mag je altijd bijplussen via Mijn werk. De afgesproken evaluatie na maximaal 12 weken kwam er vaak ook niet van, met als gevolg een jaar lang gemopper en frustratie over de werkdruk.
 
Eerst de oude afspraken nakomen voordat wij nieuwe maken
Om te voorkomen dat het voor het jaar 2017 ook weer zo zou gaan en om eerst het traject rondom Track & Trace goed af te ronden, heeft onze OR-fractie zich nadrukkelijk ingezet om gemaakte afspraken beter te borgen. Dit heeft onder ander geleid tot het afzeggen van de reeds geplande werkoverleggen deze maand aangaande dit onderwerp.
 
De afspraak is nu gemaakt dat in november de eerste werkoverleggen met betrekking tot dit onderwerp zullen plaatsvinden waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de verwachtingen zijn voor het volume van 2017. Vervolgens kunnen de betrokken medewerkers de periode daarna ervaren wat een realistische tijd voor hun loop is (zij kunnen dan de meer- of minder tijd uiteraard doorgeven) en zal er in januari of begin februari 2017 gezamenlijk met de postbodes en postbezorgers tot een realistische tijd gekomen worden; als alles volgens plan verloopt zal na instemming van de OR de nieuwe Werktijd Regeling  (WTR) dan half februari ingaan.
 
Afstemming met regiocoördinatoren
Over de planning van de werkoverleggen vindt afstemming plaats door de regiomanager met OC regiocoördinator zodat de OC kan aansluiten bij de werkoverleggen en er op toe kunnen zien dat alles volgens afspraak verloopt.
 
Gaat het bij jou anders? Mail of bel ons!
Onze leden kunnen uiteraard met hun vragen bij het secretariaat van de BVPP terecht. Ook ontvangen wij graag signalen als er ergens onverhoopt toch iets anders gebeurt zodat wij daar op in kunnen gaan en zorgen dat er alsnog conform afspraken gehandeld zal worden.
 
Hiermee hopen wij als OR-fractie van de BVPP weer een bijdrage te kunnen leveren aan een acceptabele werkdruk en een prettige werksfeer. Dit zullen wij blijven doen! Dus stem voor de komende verkiezingen in november op een BVPP-kandidaat, een kandidaat waar je altijd op kunt rekenen!

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren