Tijdens de Algemene Vergadering van de BVPP op 13 april 2018 heeft Ben Tacke aangekondigd zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur te beëindigen. Reden voor onze voorzitter Cor Verbogt om Ben in het zonnetje te zetten en hem te benoemen tot Erelid van de BVPP. In zijn speech keek Cor samen met Ben terug op zijn loopbaan bij de BVPP.

Een Terugblik
In 1982 is Ben lid geworden van de VVPP (vereniging van Postpersoneel). Er waren in die tijd 3 VVPP–bolwerken in Nederland. Te weten Tilburg, Kerkrade en Nijmegen. Ben vervulde destijds de functie van hoofdbesteller in Tilburg, ouderen onder ons weten het nog wel, een functionaris met zo’n mooie gele stofjas. Ben was een van de trekkers voor de VVPP, samen met ons huidige ere lid Tinie Bruers. Ben werd al snel de ledenadministrateur van de VVPP.

Op 6 mei 1987 kwamen de dagelijkse besturen van de VVKP en VVPP bij elkaar met als doel te verkennen om in gezamenlijkheid een nieuwe bond op te richten. Een werkgroep bestaande uit VVPP’ers en VVKP’ers werd opgericht om de fusie tussen beide organisaties ten uitvoer te brengen. De genoemde werkgroep ging voortvarend te werk en het was op 23 november 1987 dat tijdens een extra gezamenlijke ledenvergadering van VVKP en VVPP de BVPP werd opgericht. Als ledenadministrateur en lid van het dagelijks bestuur van de VVPP is Ben dan ook een van de grondleggers van de huidige BVPP.

Ledenadministrateur bij de BVPP
Ben werd in deze vergadering op 23 november 1987 voorgedragen en benoemd tot hoofdbestuurslid van de BVPP met als functie ledenadministrateur. Zijn taak bestond uit het verwerken van nieuwe leden en uitschrijven van de leden die afscheid namen. Daarnaast was het thuis op de keukentafel dikwijls vullen van enveloppen en het versturen ervan. 

Deze prepostale werkzaamheden deed hij dan samen met Marianne, zijn echtgenote.  Ook het verzenden van de toen beroemde parker pennen van de BVPP werd door Ben geregeld. Hij was de beheerder van al het propagandamaterieel voor de BVPP-afdelingen. Daarnaast moest hij de ledenbestanden bijhouden zodat de penningmeester de juiste informatie kreeg toebedeeld.

Sinds de verzelfstandiging (1989) van, toen nog de PTT, tot vandaag aan toe heeft Ben ervoor gezorgd dat we elk jaar onze vakbondsbijdrage van het bedrijf mochten ontvangen. Al die jaren heeft hij een flinke voldoende gekregen van de accountant vanwege het feit dat zijn administratie goed op orde was. Daardoor kon hij de brief ondertekenen die, in het kader van de te ontvangen bedrijfsbijdrage, naar de bedrijfsleiding ging.

36 jaar de ledenadministratie
Ben heeft nu zo’n 36 jaar de ledenadministratie verzorgd. “Voorwaar, een knappe prestatie Ben”. Weliswaar stopt Ben binnen het hoofdbestuur, maar blijft hij zich nog wel bezighouden met de ledenadministratie.

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren