Beste collega’s,

Op vrijdag 13 april 2018 zal de Algemene Vergadering 2018 van de BVPP worden gehouden in een vergaderzaal van “Het Veerhuis”, Nijemonde 4, 3434 Nieuwegein. Het hoofdbestuur nodigt de leden van de Raad van Afgevaardigden (RvA) en de overige leden uit deze Algemene Vergadering van hun vakbond bij te wonen. De gemaakte reiskosten zullen op basis van onze reiskostenregeling worden vergoed.

 

Programma

Ontvangst vanaf:          10.00 uur

Aanvang vergadering:   10.30 uur

Geplande afloop:           15.45 uur

Agenda

  1. Openingsrede door voorzitter Cor Verbogt
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuren verslag algemene vergadering 19 mei 2017
  4. Jaarverslag 2017 door secretaris Johan Traets
  5. Behandeling van de Jaarrekening 2017 door Toin van den Oever, penningmeester
  6. Verslag van de ’Kascommissie 2017’
  7. Bespreken ‘Begroting 2018’ door de penningmeester Toin van den Oever
  8. Benoeming leden kascommissie 2018

Bestuursaangelegenheden

Bestuursverkiezing.

Reglementair aftredend zijn de hoofdbestuursleden Toin van den Oever en Ben Tacke. Toin van den Oever heeft zich wederom verkiesbaar gesteld voor een volgende periode.

Voorstel hoofdbestuur

A       Het hoofdbestuur stelt de RvA voor om Toin van den Oever als hoofdbestuurslid te herbenoemen

B       Aftredend HB Lid Ben Tacke

Ben Tacke heeft het besluit genomen om zijn lidmaatschap van het Hoofdbestuur per 13 April 2018 stop te zetten. Het Hoofdbestuur heeft het besluit van Ben aanvaard en vanuit de visie ´Toekomst BVPP`stelt het Hoofdbestuur voor deze plaats op dit moment niet op te vullen.

Het hoofdbestuur zal zich over de bestuursvorm verder beraden.

10. Ontwikkelingen BVPP (spreker Cor Verbogt
11. Actuele zaken uit het overleg (spreker Joost Bol
12. Behandelen van de ingediende voorstellen
13. Algemene Vergadering 2019. Het hoofdbestuur stelt de RvA voor de Algemene Vergadering te houden op vrijdag 12 April 2019
14. Rondvraag
15. Sluiting

Aanmelding
In verband met de reservering van het aantal lunches verzoeken wij deelnemers vóór 10 april aanstaande aan te melden via het e-mailadres: secretariaat@bvpp.nl of per telefoon: 070-320 2904.

Tot ziens bij onze Algemene Vergadering!
Secretaris BVPP

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren