Net als ieder jaar is het ook dit jaar weer mogelijk om gebruik te maken van de voordeelregeling rondom de vakbondscontributie. Via de fiscale regeling voor de vakbondscontributie krijg je een gedeelte van de betaalde contributie in een jaar terug.

Dit voordeel krijg je niet van de BVPP, maar van de werkgever. Die verrekent de betaalde contributie (die betaalt zijn via het loonstrookje) met je brutosalaris. BVPP-leden die vallen onder de cao van PostNL, krijgen deze 'fiscaal vriendelijke' vergoeding uitbetaald met het salaris in maart 2018. Dit geschiedt automatisch.U HOEFT DUS NIET VIA CONCUR TE DECLAREREN.

Leden niet werkzaam bij postNL moeten bij Toin van den Oever deze jaaropgave opvragen.  
Ingevolge de wettelijke regeling  WAS (Wet aanpak schijnconstructies) zijn Postbezorgers uitgesloten van deze vergoeding Is er in jouw cao een regeling voor de fiscale verrekening van de vakbondscontributie afgesproken, meldt dit aan de Penningmeester van de BVPP (Email: tvandenoever<APENSTAART>bvpp.nl).Toin zal dan de getekende jaaropgave van de betaalde contributie toezenden. 

BVPP leden werkzaam bij PostNL ( muv Postbezorgers)  die hun contributie betalen door middel van een automatische incasso vallen buiten de regeling van automatische uitbetaling. Deze leden moeten een bewijs van betaling aan vragen bij de Penningmeester. Vervolgens moeten zij de tegemoetkoming aanvragen via CONCUR.

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren