De nieuwe jurist voor BVPP!

Kun je iets over jezelf vertellen?
"Mijn naam is Marnix van Ark en ik ben arbeidsrechtjurist bij de Copgroep (de uitvoeringsorganisatie van BVPP). Ik ben 23 jaar oud en rond op dit moment mijn studie rechtsgeleerdheid af. Daarna zal ik nog een opleiding volgen om mijzelf verder te specialiseren in het arbeidsrecht. Voordat ik bij BVPP aan de slag ging heb ik stage gelopen bij het UWV op de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening. Daar beoordeelde ik ontslagaanvragen. Daarna ben ik werkzaam geweest bij het CNV als Juridisch Medewerker."

Wat zijn je hobby's?
"Mijn hobby’s zijn hardlopen en het volgen van wielrennen. Ik heb tweemaal de marathon van Rotterdam gelopen. Het wielrennen deed ik tot mijn 18e zeer actief. In binnen- en buitenland deed ik mee aan wedstrijden. Een aantal van de jongens waarmee ik toen reed, zie ik nu terug op televisie."

Waarom heb je gekozen voor arbeidsrecht?
"Mijn keuze voor het arbeidsrecht is geen vreemde. Het is met de paplepel ingegoten. Mijn vader is zo’n veertig jaar werkzaam geweest in dit rechtsgebied. Toen ik in 2013 rechten ben gaan studeren, hielp ik hem met verschillende zaken. Omdat ik het rechtsgebied bijzonder interessant vond heb ik besloten mijn vleugels te spreiden. Het leuke aan dit rechtsgebied is dat bijna iedereen die ik ken ermee te maken heeft. Door middel van arbeid hebben mensen inkomen en kunnen zij rondkomen. Op het moment dat die arbeid met dat inkomen wegvalt, ontstaat er vaak paniek. Ik krijg er veel energie van om die paniek weg te nemen."hamerachtergrondwit

Kun je meer vertellen over je huidige baan?
"Mijn werk bestaat vooral uit persoonlijke belangenbehartiging. Dit betekent dat ik namens leden van BVPP optreed als zij problemen hebben op het werk. Hierbij kan gedacht worden aan contact zoeken met de werkgever, meegaan met een lid om met een werkgever in gesprek te gaan en zo nodig het starten van een procedure bij het gerecht. De voorkeur gaat wel uit naar het zoeken van een goede oplossing. Op het moment dat de gang naar de rechter gekozen wordt, zal de arbeidsverhouding in de meeste gevallen volledig verstoord raken. Dit is nooit wenselijk."

Je werkt nu als jurist voor vakbonden. Hoe kijk jij als jongere aan tegen het fenomeen vakbond?
"Het fenomeen vakbond wordt naar mijn mening te veel weggezet als verouderd of niet meer van deze tijd. Ik denk dat dit niet het geval is. Vakbonden kunnen wel van deze tijd zijn als ze met de tijd mee gaan. Daarmee bedoel ik dat er meer gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheden die technologie biedt. Hierin blijven de vakbonden vaak achter. Daarbij ben ik van mening dat de vakbonden hun gezicht meer moet laten zien. Het werk wat zij verzetten is naar mijn mening te weinig zichtbaar. Het gevolg hiervan is dat de meeste jongeren dan ook geen lid zijn en niet weten wat een vakbond nu precies is en doet." hamerenweegschaal

Hoe ga je precies te werk wanneer leden bellen die bijvoorbeeld overcompleet worden?
"Als iemand overcompleet wordt is het naar mijn mening allereerst belangrijk om iemand gerust te stellen. Dit doe ik door te kijken of hetgeen het lid overkomt op een juridisch juiste manier gaat. Als het zo is dat er sprake is van een juridisch gebrek, dan zal ik de werkgever daarop aanspreken." 

Wat maakt het werk wat je doet leuk?
"Het leuke van mijn werk vind ik, dat ik nooit precies weet hoe mijn dag eruit ziet. Soms is het zo dat er onverwacht een spoeddossier binnenkomt. Dan moet ik mijn planning voor die dag volledig omgooien."

Kun je vertellen over een leermoment in je loopbaan tot nu toe?
"Een belangrijk leermoment was mijn stageperiode bij het UWV. Daar heb ik leren oordelen en gezien hoe het UWV te werk gaat bij een collectief ontslag. Het oordelen is een kwaliteit waar ik elke dag gebruik van maak."

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren