De BVPP is een onafhankelijke vakorganisatie die geen binding heeft met politieke partijen, religieuze of andere levensbeschouwelijke organisaties. De BVPP werkt samen met de andere vakbonden, maar behoudt zich het recht voor om een eigen koers te varen. Zo onderhoudt de BVPP contacten met de bedrijfsleiding over de initiatieven die het bedrijf wil nemen. De BVPP gaat met die informatie vroegtijdig met de leden in gesprek en bespreekt de kansen en bedreigingen van die initiatieven.

septemberactie banner voor bvpp website

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren